Hakkımızda

Hakkımızda


Koku Kültürü ve Turizmi Derneği, 2017 yılında kurulmuştur. Sektör profesyonelleri, araştırmacılar ve koku ilmi meraklılarınca kurulan Koku Kültürü ve Turizmi Derneği’nin kurucusu Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül’dür.
Derneğimizin amacı Coğrafyamızın koku kültürünü kapsayan araştırmalar, festivaller yapmak, Ülkemiz ve tarihimiz ile özdeşleşen medeniyetlerimizi temsil eden çiçek özlerinin ( gül, lale, karanfil, ıhlamur vb.) kokularını yaygınlaşmasını sağlamak.
Gerekli izinleri alarak yurt içi ve yurt dışında faaliyette bulunmak, yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan dernek veya diğer özel, tüzel ve kamu kuruluşları ile ortak çalışmalar yapmak, sosyal, kültürel faaliyetler, festivaller düzenlemek.

Tarihimizde ve kültürümüzde yer alan gündelik hayatımızın bir parçası olan koku kültürünü artırarak fayda sağlamak. Sadece coğrafyamızda yetişen siyah gül (Şanlıurfa-Halfeti) pembe gül (Isparta) gibi çiçek kokularının kültürel ve ekonomik alanlarına değer katmak.
Amacımız


2017'de kurulan dernek, binlerce yıldır biriken parfüm kültürüne ait bilgileri yaptığı bilimsel araştırmalarla tekrar gün yüzüne çıkarmayı amaçlıyor.
Koku kültürünün insan hayatındaki önemine dair kamuoyundaki genel farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalar yürüten dernek, kadim medeniyetlerden bu yana kültürün en önemli öğesi olan kokuyu eğitim, kültür ve sanat alanlarında geliştirmeyi hedeflemektedir. Hazırlayacağı bilimsel ve sosyal faaliyetlerle koku bilgisinin yeniden üretilmesini, yapılacak araştırmalarla var olan birikimin gün yüzüne çıkarılmasını amaçlamaktadır.
Misyonumuz


Koku bilincini artırmak üzere ve çiçek kokularının yağlarının özgün damıtma yöntemlerini yaşatmak için, çiçeklenme işlemlerinin yaygınlaşmasını, koku deneyleri yapılmasını da destekleyen Dernek, yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmektedir. Tarihimizin ve günlük yaşantımızın ayrılmaz bir parçası olan koku kültürümüzü uluslararası arenada bilinirliliğini ortaya koyma ve artırmayı hedeflemektedir. Benzer amaçlı dernekler ve meslekî kuruluşlarla maddi manevi işbirliği içinde bulunarak, geçmişten günümüze gelen ve unutulmaya yüz tutmuş Es’ar-ı Attar, Es’ar-ı Misk, Gülebcıyan, Buhurciyan, Amberciyan gibi koku satan meslek gruplarını yeniden canlandırmayı hedeflemektedir.
Vizyonumuz


KOKU KÜLTÜRÜ VE TURİZMİ DERNEĞİ, gelecek ve genç kuşaklara eğitim, tarih, kültürel ve sanatsal alanlarla ilgili projeler üreterek, bu projeleri başta Kültür ve Turizm Bakanlığı, ilgili Bakanlıklara, Başbakanlık Tanıtma Gurupları, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile Belediyeler ve Sivil Toplum Kuruluşları gibi kurumlarla birlikte ortak workshop, panel, çalıştay, sergi, konferans ve eğitsel etkinlikler yaparak ulusal koku kültürü bilincini oluşturmak ve dünyaya tanıtımını yapma vizyonunu üstlenmiştir.